W marcu 2020 roku wszyscy musieliśmy zmierzyć się z nową sytuacją spowodowaną pandemią COVID – 19. Wpłynęła ona na wszystkie aspekty naszego życia i do dziś skutkuje wieloma obostrzeniami. Ponieważ bezpieczeństwo naszych Słuchaczy i Pracowników jest dla nas najważniejsze, robimy wszystko, aby zajęcia w naszej szkole były bezpieczne.

W roku szkolnym 2020 / 2021:

 • ławki, klamki, i kontakty są dezynfekowane w przerwach między wszystkimi zajęciami;
 • sale lekcyjne i przestrzeń wspólna (hol, biuro, toalety) są codziennie dezynfekowane;
 • sale lekcyjne są wietrzone w przerwach między zajęciami;
 • lektorzy będą zasłaniać usta i nos podczas zajęć; 
 • w holu szkoły znajduje się bezdotykowy dozownik płynu do dezynfekcji i każdy Słuchacz ma obowiązek zdezynfekowania rąk po przyjściu do szkoły;
 • prosimy o zasłanianie ust i nosa w części wspólnej (hol, biuro, toalety), a podczas zajęć według własnego uznania;
 • prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia i opuszczanie szkoły bezpośrednio po zakończonej lekcji;
 • rodziców prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci spod drzwi szkoły;
 • plan zajęć stacjonarnych został ułożony w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć spotkania Słuchaczy w holu szkoły;
 • poczekalnia w holu szkoły jest wyłączona z użytku;
 • w holu i biurze szkoły działa oczyszczacz powietrza marki Toshiba zaopatrzony w filtr True HEPA (w tym filtr HEPA H13) i jonizację;
 • ze względów bezpieczeństwa nie zapewniamy napojów;
 • w łazience znajduje się bezdotykowy dozownik mydła;
 • oferujemy zajęcia zdalne i stacjonarne (przy czym szkoła zastrzega sobie prawo do kontynuacji kursów stacjonarnych w formie zdalnej, jeśli w trakcie roku szkolnego zostaną wprowadzone obostrzenia związane z koronawirusem);
 • prosimy o umawianie się na konkretną godzinę w celu przeprowadzenia testów poziomujących i wypełnienia dokumentów.