Kursy konwersacyjne są dla osób, które osiągnęły już określony poziom zaawansowania językowego: od B1 do C1 i które chcą rozwijać lub podtrzymywać umiejętność swobodnej komunikacji w dyskusji oraz dłuższych wypowiedziach własnych.

Program kursu zakłada rozwijanie poszczególnych umiejętności językowych (np. wyrażanie opinii i poglądów, uczuć, życzeń, formułowanie argumentacji itd.). Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 90 minut.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki