Kursy językowe dla dorosłych obejmują zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C2 w wymiarze 120 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut, zaś dla osób, które w tygodniu mają ograniczenia czasowe, proponujemy zajęcia piątkowe lub sobotnie w wymiarze 1 x 180 min.

Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na swobodę komunikowania, płynność mówienia i poprawność językową. Serdeczna i przyjazna atmosfera panująca na zajęciach pozwala wyzbyć się wszelkich barier językowych i w pełni korzystać z urozmaiconych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Możliwość korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)