Kursy językowe dla dorosłych obejmują zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C2 w wymiarze 120 godzin lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Grupy liczą maksymalnie 12 osób.

Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na swobodę komunikowania, płynność mówienia oraz poprawność językową. Serdeczna atmosfera panująca na zajęciach pozwala wyzbyć się wszelkich barier językowych i w pełni korzystać z urozmaiconych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych, leksykalnych.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Możliwość korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)