Dla osób, które chciałyby poznać język słonecznej Hiszpanii przygotowaliśmy 100-godzinny kurs języka hiszpańskiego. w ofercie kursy dla dzieci, jak i dla młodzieży (13+) i dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 75 minut lub raz w tygodniu po 150 minut. Grupy liczą maksymalnie 12 osób.

Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na swobodę komunikowania, płynność mówienia i poprawność językową. Serdeczna i przyjazna atmosfera panująca na zajęciach pozwala wyzbyć się wszelkich barier językowych i w pełni korzystać z urozmaiconych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)