Dla osób, które chciałyby poznać język słonecznej Hiszpanii przygotowaliśmy kurs języka hiszpańskiego. W ofercie kursy dla dzieci, młodzieży (13+) oraz dorosłych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut (dla dorosłych i młodzieży) oraz po 60 minut (dla dzieci). Grupy liczą maksymalnie 12 osób.

Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na swobodę komunikowania, płynność mówienia oraz poprawność językową. Serdeczna atmosfera panująca na zajęciach pozwala wyzbyć się wszelkich barier językowych i w pełni korzystać z urozmaiconych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych, leksykalnych.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)