Dla Słuchaczy pragnących przygotować się do matury proponujemy 50 godzinny kurs przygotowawczy (październik – kwiecień), opracowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi egzaminu maturalnego.  Zajęcia będą się odbywały jeden raz w tygodniu w wymiarze 90 minut. W ramach zajęć oferujemy naszym Słuchaczom solidną powtórkę materiału, poszerzenie wiadomości oraz pracę z testami, mające na celu pełne przygotowanie do jednego z najważniejszych życiowych egzaminów. Zapewniamy również próbne egzaminy ustne i pisemne oraz zestaw materiałów konieczny do pełnej realizacji opracowanego przez nas programu, który obejmuje:

 • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne,
 • rozwijanie umiejętności pisania – różne formy wypowiedzi wymagane na danym poziomie egzaminu,
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi w oparciu o zestaw tematów maturalnych,
 • poszerzanie słownictwa w oparciu o zestawy maturalne
 • zapoznanie Słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania.

 

Co otrzymujesz w cenie kursu

 • Test i rozmowa kwalifikacyjna
 • Zajęcia dydaktyczne
 • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
 • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
 • Prawo korzystania z biblioteki
 • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)