Dla uczniów klas ósmych przygotowaliśmy 50 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu z języka angielskiego (październik – kwiecień), opracowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi egzaminu ośmioklasisty. Zajęcia będą się odbywały jeden raz w tygodniu w wymiarze 90 minut. W ramach zajęć oferujemy naszym Słuchaczom solidną powtórkę materiału, poszerzenie wiadomości oraz pracę z testami. Zapewniamy również próbne egzaminy oraz zestaw materiałów konieczny do pełnej realizacji opracowanego przez nas programu, który obejmuje:

 • ćwiczenie praktycznych umiejętności i strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,
 • przekrojową powtórkę materiału (usystematyzowanie posiadanej wiedzy, uzupełnienie ewentualnych braków),
 • rozwijanie umiejętności słuchania i czytania poprzez liczne tematycznie dobrane ćwiczenia oraz testy egzaminacyjne,
 • rozwijanie umiejętności pisania (email),
 • poszerzanie słownictwa w oparciu o zestawy egzaminacyjne,
 • zapoznanie Słuchaczy z technikami zdawania egzaminów, ich strukturą i zasadami testowania.

 

Gwarantujemy przyjazną atmosferę, która pozwoli naszym Słuchaczom przełamać bariery językowe i nabrać pewności siebie przed pierwszym tak dużym, ważnym sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności językowych. Dzięki poznawaniu strategii rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, a także ćwiczeniu praktycznych umiejętności językowych, nasi Słuchacze oswajają się z formułą egzaminu, typami zadań i sposobem oceniania egzaminu ośmioklasisty.

Co otrzymujesz w cenie kursu

 • Test i rozmowa kwalifikacyjna
 • Zajęcia dydaktyczne
 • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
 • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
 • Prawo korzystania z biblioteki
 • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)