Słuchaczom, którym zależy na „skrojonym na miarę” programie nauczania, uwzględniającym indywidualne potrzeby, cele i oczekiwania proponujemy zajęcia typu one-to-one (jeden nauczyciel uczy jednego słuchacza). Zapewniają one pełną swobodę, całkowitą elastyczność oraz wpływ na formę prowadzonych zajęć. Ich ilość, czas trwania i tempo nauki zależą od indywidualnych potrzeb i oczekiwań Słuchaczy.

Ta forma nauki jest szczególnie polecana tym wszystkim, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych, bądź wymagają elastycznego i w pełni zindywidualizowanego ustalenia treści programowych, częstotliwości oraz wymiaru czasowego swoich zajęć.

Dzięki elastyczności programowej Słuchacze samodzielnie określają nie tylko dni i godziny spotkań, ale również ich tematykę i zakres materiału.

W ramach kursów indywidualnych one-to-one oferujemy:

  • szkolenia podnoszące ogólną kompetencje językową
  • szkolenia biznesowe i branżowe (język medyczny, prawniczy, techniczny, finansowy)
  • szkolenia przygotowujące do międzynarodowych egzaminów

Dodatkową zaletą kursów one-to-one jest możliwość rozpoczęcia zajęć w każdej chwili i dopasowanie długości i intensywności kursu do indywidualnych potrzeb słuchacza. Zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie lub w formie zdalnej. 

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Prawo korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)