Kursy egzaminacyjne obejmują 116 regularnych godzin lekcyjnych oraz 6 godzin exam practice. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut i przygotowują słuchaczy do przystąpienia do międzynarodowych egzaminów zewnętrznych takich jak organizowane przez Cambridge ESOL: KET/PET/FCE/CAE/CPE.

Dla osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu z języka biznesowego proponujemy kursy Business English, przygotowujące do egzaminów BEC Preliminary/ BEC Vantage/ BEC Higher, również organizowanych przez Cambridge ESOL. Ponadto prowadzimy zajecia przygotowujące do egzaminów: IELTS i TELC (język angielski, język niemiecki).

Wspomniane powyżej międzynarodowe certyfikaty są uznawane na całym świecie i stwarzają możliwości podjęcia nauki bądź pracy za granicą.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)