Dla młodzieży (13+) i dorosłych, którzy chcieliby rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z językiem Puszkina przygotowaliśmy kurs języka rosyjskiego obejmujący 60 spotkań. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Grupy liczą maksymalnie 12 osób.

Na naszych kursach szczególny nacisk kładziemy na swobodę komunikowania, płynność mówienia i poprawność językową. Serdeczna atmosfera panująca na zajęciach pozwala wyzbyć się wszelkich barier językowych oraz w pełni korzystać z urozmaiconych ćwiczeń, mających na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych i leksykalnych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy dołożą wszelkich starań, aby nauka języka rosyjskiego w naszej szkole była nie tylko efektywna oraz przyjemna, ale również pozwalała Państwu poznać lepiej kraj Tołstoja i Dostojewskiego.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)