Niniejszy dokument charakteryzuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o Użytkownikach tej witryny (bellbydgoszcz.pl).
Pamiętaj, że jako Użytkownik serwisu posiadasz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) informujemy Państwa, że właścicielem witryny bellbydgoszcz.pl jest firma BELLbydgoszcz Szkoła Języków Obcych Katarzyna Kilińska-Gacka z siedzibą: ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz. Korzystając z tego serwisu bellbydgoszcz.pl, akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce prywatności znajdujące się na tej stronie.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Pamiętaj, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu bellbydgoszcz.pl

Jeżeli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności, prosimy, nie odwiedzaj tego serwisu oraz nie udostępniaj naszej firmie żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny bellbydgoszcz.pl możemy prosić o podanie niektórych Twoich danych osobowych, na przykład z użyciem formularza kontaktowego lub w inny sposób. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę jako Użytkownika, usunięte z serwera.

Pliki Cookies

Podczas poruszania się po stronie internetowej bellbydgoszcz.pl pewne informacje mogą zostać zebrane sposób automatyczny przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies, znaczniki internetowe oraz przez zbieranie danych związanych z nawigacją po serwisie. Uzyskane dane mogą zawierać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony. Zastosowanie plików „cookie” oraz innych technologii śledzenia umożliwia nam dokonywanie poprawek i ulepszeń na naszych stronach, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje to nam również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami witryny internetowej. Można dokonać ustawienia w przeglądarce WWW, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik cookies lub aby odrzucała pliki cookies.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe udostępniane na stronie internetowej bellbydgoszcz.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną BELLbydgoszcz. Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody BELLbydgoszcz są zabronione.