Godziny biura 21.07

Informujemy, że wyjątkowo w środę, 21.07, biuro będzie czynne od godziny 14:00 zamiast 12:00.