Nowe zasady bezpieczeństwa

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej w całym kraju od 10 października, przypominamy i informujemy że:

  • lektorzy będą zasłaniać usta i nos podczas zajęć
  • ławki, klamki, i kontakty są dezynfekowane w przerwach
  • sale są wietrzone w przerwach
  • prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia
  • rodziców prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci spod drzwi szkoły
  • prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do szkoły
  • prosimy o zasłanianie ust i nosa w części wspólnej, a podczas zajęć według własnego uznania