Kursy specjalistyczne dotyczą problematyki związanej z pracą zawodową i są organizowane w oparciu o konkretne potrzeby klienta. Dotyczą one wielorakich zagadnień, potrzebnych w profesjonalnej komunikacji międzynarodowej. Zakres materiału zależy od specyfiki danej branży. Oferujemy kursy specjalistyczne na wszystkich poziomach zaawansowania, obejmujące różne zakresy językowe (np. finanse, marketing, hotelarstwo, język medyczny i prawniczy, prowadzenie negocjacji i korespondencji itp.)

Długość, częstotliwość i cena kursu są ustalane indywidualnie w oparciu o konkretne potrzeby klienta.

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki