To propozycja dla osób, które dysponują wolnym czasem w godzinach przedpołudniowych. W ramach kursu oferujemy 120 godzin lekcyjnych, pracę w kameralnych grupach w czasie, w którym nasz umysł jest najbardziej chłonny i wypoczęty. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Program szkolenia polega na kształceniu ogólnych umiejętności językowych niezbędnych do posługiwania się językiem obcym zarówno w sytuacjach życiowych, jak i zawodowych. Zakłada rozwijanie mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania, pisania, poszerzanie słownictwa, wprowadzanie, utrwalanie i stosowanie struktur gramatycznych oraz naukę poprawnej wymowy.

Kursy przedpołudniowe oferowane są na każdym poziomie zaawansowania (język ogólny, biznesowy, grupy egzaminacyjne).

Co otrzymujesz w cenie kursu

  • Test i rozmowa kwalifikacyjna
  • Zajęcia dydaktyczne
  • Podręcznik oraz materiały dodatkowe
  • Pozalekcyjne konsultacje z nauczycielem w szkole
  • Prawo korzystania z biblioteki
  • Egzamin próbny (dla kursów egzaminacyjnych)