Okres: 6 tygodni (24 spotkania x 120 minut)

26.06.2023 – 03.08.2023

 • Zajęcia od poniedziałku do czwartku
 • Wymiar zajęć – 120 min.
 • Możesz dołączyć do kursu w każdej chwili i płacisz tylko za zadeklarowaną liczbę tygodni.
 • Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wniesienia opłaty w wysokości 150 zł, która jest wliczona w całkowity koszt kursu. W przypadku rezygnacji w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem zajęć, szkoła zwraca opłatę w pełnej wysokości. Po tym terminie w/w zaliczka jest bezzwrotna.
 • 7 dni przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest uiszczenie całej wpłaty.
 • Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Okres: 2 tygodnie (8 spotkania x 120 minut)

17.07.2023 – 27.07.2023 lub 21.08.2023 – 31.08.2023

 • Zajęcia od poniedziałku do czwartku
 • Wymiar zajęć – 120 min.
 • Możesz dołączyć do kursu w każdej chwili i płacisz tylko za zadeklarowaną liczbę dni.
 • Rezerwacja miejsca na kursie wymaga wniesienia opłaty w wysokości 150 zł, która jest wliczona w całkowity koszt kursu. W przypadku rezygnacji w terminie do dwóch tygodni przed rozpoczęciem zajęć, szkoła zwraca opłatę w pełnej wysokości. Po tym terminie w/w zaliczka jest bezzwrotna.
 • 7 dni przed rozpoczęciem zajęć wymagane jest uiszczenie całej wpłaty.
 • Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

2 weeks (8 classes x 120 min.)

17.07.2023 – 27.07.2023 lub 21.08.2023 – 31.08.2023

 • Classes from Monday to Thursday
 • Class duration – 120 min.
 • You can join the course at any time and pay only for the declared number of days.
 • Reservation of a place on the course requires a fee of  PLN 150, which is included in the total cost of the course. In case of resignation up to two weeks before the start of the course, the school will refund the full amount. After this deadline, the advance payment is non-refundable.
 • Full payment is required 7 days before the classes start.
 • The number of places in the group is limited.

Kurs regularny / The course:

Dwa tygodnie / two weeks – 695 zł

Formularz kontaktowy